top of page

Resultados de la búsqueda

S'han trobat 18 elements per a ""

 • Avis Legal | SDLI

  Avís Legal Aquest Avís legal (d'ara endavant, “l'Avís legal”), juntament amb la Política de privadesa i cookies, regeix l'accés i la utilització d'aquest lloc web (d'ara endavant, “el Lloc Web”). El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari del Lloc Web (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació íntegra d'aquest Avís legal. En cas de no estar d'acord amb aquest Avís legal, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el Lloc Web sense fer-lo servir. Per mitjà de l'acceptació d'aquest Avís legal, l'usuari manifesta: Que ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat. Que assumeix totes les obligacions disposades aquí. 1. Informació general del Lloc Web En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Lloc Web: ​ Titular: INNOVATION HOUSE, SL (d'ara endavant referit pel seu nom comercial, “SDLI”). Seu i establiment: C/Bailen, 13 A1, 08010 - Barcelona NIF: B66909326 E-mail: hola@sdli.es Telèfon: 659551401 Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 45688, foli 166, full 495930, inscripció 1. 2. Normes d'utilització del Lloc Web L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb allò establert a la llei, la moral, l'ordre públic i en aquest Avís legal. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l'ordenament jurídic aplicable. L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i/o posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, lordre públic i aquest Avís legal. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a: I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans. II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet. III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals. IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial. V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu escombraries", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per fer-ho. VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació. VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre per accedir als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web que ho requereixin. VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers. IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal. L'Usuari s'obliga a mantenir completament indemne a SDLI davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se SDLI, a més, el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que pertoqui. 3. Exclusió de responsabilitat 4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web El Lloc Web pot contenir dispositius tècnics denllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a lUsuari accedir a altres pàgines i portals dInternet (en endavant, Llocs Enllaçats). En aquests casos, SDLI només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En cas que l'Usuari consideri que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a SDLI, sense que en cap cas aquesta comunicació suposi per a SDLI l'obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords entre SDLI i els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de SDLI amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts per aquests Llocs Enllaçats. A menys que s'indiqui expressament el contrari al Lloc Web, SDLI no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys que puguin produir la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, incloent-hi qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a SDLI. 5. Propietat intel·lectual i industrial Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, documents, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat intel·lectual de SDLI o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests. L'Usuari manifesta ser l'únic autor de totes les fotografies, imatges, textos i/o comentaris (d'ara endavant, “els Continguts”) que publiqui al Lloc Web o enviï a través del mateix, garantint que l'ús dels mateixos al Lloc Web no infringeix els drets de cap tercer. Sobre aquests continguts, l'usuari cedeix gratuïtament a SDLI els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i transformació, en totes les modalitats d'explotació existents fins a la data d'acceptació d'aquest avís legal. Aquesta cessió s'efectua per a l'àmbit territorial universal i pel temps corresponent a tota la vida de l'usuari i setanta anys després de la seva mort o declaració de mort. Les marques, noms comercials o signes distintius publicats al Lloc Web són titularitat de SDLI o tercers, sense que pugui entendre's atribuït a l'Usuari cap dret sobre aquests. 6. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules Si qualsevol clàusula inclosa en aquest Avís legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint l'Avís legal en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa. 7. Legislació aplicable i jurisdicció competent Aquest Avís legal es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. En cas de litigi entre SDLI i l'Usuari, seran competents els jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable estableixi forçosament una altra cosa. L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per SDLI l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. SDLI no es responsabilitza dels danys produïts al programari i/o equips informàtics de l'Usuari o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web o la navegació per aquest. SDLI no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

 • Innovació Social i Sostenible | SDLI

  Innovació social i sostenible Com treballem? ​ Innovació social i sostenible Incorpora una visió d'impacte a través de la unió entre innovació i sostenibilitat. Ajuntem totes les peces perquè les vostres iniciatives d'innovació incorporin un impacte més enllà del negoci. 01. Diagnòstic de sostenibilitat Realitzem auditories a l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa per generar les teves Memòries de Sostenibilitat. 03. Innovació circular Analitzem les tendències actuals en relació amb la circularitat i creem models i plans d'acció enfocats a aquest àmbit. 05. Innovació social i del tercer sector Ajudem les entitats socials a potenciar les seves capacitats d'innovació a través de la definició i l'activació del seu model d'innovació integral. 02. Innovació basada a tenir en compte els ODS Anem més enllà del concepte creatiu amb el desenvolupament de prototips o MVP funcionals per testar-los amb usuari. 04. Innovació pública Ajudem les entitats públiques a ordenar, definir i gestionar el seu model d'innovació per activar-lo posteriorment als seus eixos estratègics clau. 06. Innovació centrada en la quàdruple hèlix Apropem el teixit productiu, les administracions públiques, els centres de recerca i la societat per afrontar junts els reptes d'innovació de futur. Escriu-nos! Clients amb qui treballem en aquesta línia: To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Recomanacions Casos i lectures que et recomanem perquè entenguis com treballem en aquesta línia. GIR Innova: o com ha creat la Generalitat de Catalunya la seva comunitat d'innovació en 5 passos. Ignasi Clos 16.07.15 La innovació oberta per al desenvolupament de competències a la FP, el cas de PortInnova Joan Ras 28.07.16 Baixa!

 • Estratègia d'Innovació | SDLI

  Com treballem? Estratègies d'innovació Estratègia corporativa i d'innovació Feu que la innovació formi part de l'ADN de la vostra organització. Defineix un propòsit i aprèn a evolucionar els teus esforços d'innovació sobre la base dels resultats aconseguits. 01. Diagnòstic de maduresa Analitzem l'estat de la innovació tant en l'àmbit de gestió com de cultura d'innovació de la teva organització. 03. Pla d'acció Planifiquem i definim les iniciatives corporatives d'innovació a implementar a la teva organització, de forma àgil i enfocat a resultats. 05. Prospectiva estratègica Creació d'escenaris i estratègies de futur com a mètode disruptiu d'innovació. 07. Formació en competències Capacitem els teus stakeholders clau per empoderar-los i convertir-los en agents d'innovació. 02. Models estratègics Definim l'estratègia, els objectius, la gestió del coneixement, els processos i les metodologies específiques per generar un canvi estratègic d'impacte. 04. Activació d'iniciatives Dissenyem i implementem iniciatives corporatives d'innovació per resoldre les necessitats específiques. 06. Dashboards i mètriques Analitzem les dades i et proporcionem mètriques per avaluar l'èxit i l'impacte de la innovació. 08. Nous models de negoci Identifiquem oportunitats al mercat per generar noves línies de negoci disruptives per a la teva organització. Escriu-nos! Clients amb qui treballem en aquesta línia: To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Recomanacions Casos i lectures que et recomanem perquè entenguis com treballem en aquesta línia. 16 eixos de transformació organitzativa per crear contextos corporatius per a la innovació Ignasi Clos 27.03.19 10 aspectes clau per organitzar la innovació corporativa amb èxit Ignasi Clos 14.12.19 Baixa!

 • Expertos en IA | SDLI | Barcelona

  Innovació amb IA Ajudem les organitzacions a introduir la IA en el procés d'innovació Baixa! Descarrega la nostra oferta de serveis IA! El 2023, només un 7% de les companyies espanyoles declara utilitzar IA. Actualment, la Intel·ligència Artificial (IA) s'ha convertit en un tema central en diversos àmbits, des de la indústria fins a l'educació. El seu impacte disruptiu es manifesta en l'automatització de tasques, l'anàlisi de dades i la presa de decisions. Aquest avenç tecnològic ha generat tant desafiaments com oportunitats, cosa que ha suscitat un gran interès a comprendre'n l'abast i el potencial. En el context empresarial,la IA està transformant la manera com les organitzacions operen, brindant la capacitat d'identificar tendències, analitzar grans volums de dades i desenvolupar solucions innovadores. Això ha portat a un enfocament estratègic en la identificació doportunitats dinnovació a través de lanàlisi de lentorn amb IA. ​ Informe Intraemprendimiento 08.02.24 Xavier Lesauvage Innovar amb IA: 2 exemples de com la IA canvia la teva manera de competir 09.01.24 Jaume Ávalos Innovació Eficient: Validant la Proposta de Valor amb Intel·ligència Artificial 18.12.23 SDLI Tecnologia, IA i igualtat de gènere Sobre la IA i la innovació Els nostres articles sobre la Intel·ligència Artificial 14.11.23 Ignasi Clos 10 aplicacions de IA generativa per fer créixer el teu negoci JA 22.07.22 Ignasi Clos Com la IA generativa canviarà l'estratègia i la gestió a l'empresa 16.05.23 SDLI Com que la IA està generant un nou món: perspectives i reptes Webinar SDLI | Innovar a l'era de la IA Experiència amb la IA Projectes en què hem col·laborat ​ Formacions de cicle d'innovació mitjançant IA a d iferents sectors Identificació de solucions d'IA per al sector educatiu Cocreació d'aplicació d'IA al sector salut amb pro fessionals de la salut Aplicació de la IA en diferents fases dels projectes: escolta, reptes, ideació, propostes de valor, empatia... Seminaris de formació sobre IA a diferents fòrums Gestió del coneixement amb la nostra biblioteca de ferramentes. La nostra biblioteca d'eines per innovar Innovation Tools En la nostra experiència diària hem treballat en un llistat organitzat d'eines d'IA que us poden ser útils en els vostres projectes d'Innovació. Pots entrar fent clic a la imatge. ¡Baja! Descarrega la nostra oferta de serveis IA! Com et podem ajudar? Serveis adaptats sobre innovació i IA Viu un cicle d¿innovació impulsat per la IA Viatge formatiu 100% pràctic de 8 sessions, on els teus equips d'innovació resoldran un repte de negoci a través de metodologies com Design Thinking, Future Thinking, i Lean Startup, aplicant diferents eines d'Intel·ligència Artificial que acceleraran el procés i impulsaran els seus resultats. Impacte de la IA al teu negoci Forma el conjunt de les teves treballadores i treballadors per ajudar-los a descobrir què és això de la IA realment, i com pot impactar positivament en si dia a dia. Desenvolupament de solucions digitals basades en IA T'ajudem a desenvolupar aplicacions basades en la IA personalitzades, basades en les necessitats de la teva organització programades a mida per resoldre-les. Desenvolupament de solucions digitals basades en IA Integrem serveis d'Intel·ligència Artificial, com ChatGPT, Traducció automàtica, Síntesi de veu i transcripció, Vision Artificial, etc. als sistemes dels nostres clients o als desenvolupats per nosaltres. T'ajudem a aplicar la IA als teus projectes? Podem agilitzar el procés d'innovació. ​ Escriu-nos i junts trobarem com la IA et pot ajudar a innovar millor. He llegit i accepto els termes i condicions Contacta! ¡Gracias por tu mensaje! Ebook

 • Digitalització de la Innovació | SDLI

  Digitalització de la innovació Com treballem? Digitalització de la innovació Afronta els reptes de la digitalització i utilitza eines digitals per gestionar la teva comunitat d'innovació. 01. Eines Digitals per a la gestió de la innovació Disposem de solucions SaaS per ajudar-vos a gestionar la vostra comunitat d'innovació de forma senzilla, àgil i pràctica. 03. Solucions basades en lusuari Partim de la teva estratègia i l'anàlisi de l'user journey per identificar opcions tecnològiques que donin resposta als teus reptes. 02. Desenvolupament de prototips i validació amb el client Anem més enllà del concepte creatiu amb el desenvolupament de prototips o MVP funcionals per testar-los amb usuari. 04. Desenvolupament de solucions digitals a la teva mida Dissenyem solucions personalitzades per aconseguir els teus objectius de transformació digital. Escriu-nos! Clients amb qui treballem en aquesta línia: To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Recomanacions Casos i lectures que et recomanem perquè entenguis com treballem en aquesta línia. Afterdigital Consultants: eines digitals a projectes de consultoria d'innovació Joan Ras 14.04.21 4 tipus d'eines per gestionar la innovació a l'empresa Ignasi Clos 25.05.16 Baixa!

 • Els nostres Clients | SDLI

  Els nostres clients Com a agència d'innovació adaptem la nostra feina a cada necessitat. Dissenyem projectes d'innovació a mida per a tots els nostres clients. Si vols saber com podríem ajudar-te, no dubtis a escriure'ns! Escriu-nos! To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Els nostres casos d'èxit: Abacus Comunitat Ciutadana. Innovació centrada en client. Innovació centrada en client per capturar insights de valor que permetessin a l'organització idear nous espais alineats amb necessitats no cobertes i el posicionament de marca d'Abacus, cercant una experiència a les botigues que transcendís el procés de compra. AlmirallShare. Open Innovation a R+D. Reduir el temps i el cost de desenvolupament de nous productes en l'àmbit de la dermatologia, a través de la col·laboració amb investigadors de la pell a escala mundial. Somos EMIS. Cocreació amb Esclerosi Múltiple. Programa de cocreació a escala nacional per idear i desenvolupar propostes innovadores a l'àmbit de l'esclerosi múltiple, amb enfocament a la millora de l'experiència del pacient. El programa ha comptat amb l'acompanyament d'un comitè d'innovació format per experts en diferents àmbits de la innovació en salut, amb focus elevats en esclerosi múltiple. Bimbo. Construcció de rutes de creixement per a la gamma integral. Bimbo es planteja créixer al món integral desenvolupant el portafoli de la seva gamma, detectant oportunitats de creixement a nous targets. El projecte es va realitzar en diferents fases qualitatives i quantitatives, tenint en compte una visió multidisciplinària i holística. A partir de diferents workshops de cocreació amb consumidors finals, creatius, experts i l'equip Bimbo, es van plantejar conceptes potencials i una proposta de portafoli integral. From product to costumer centricity. Desenvolupament estratègic. El disseny del nou sistema de Biosystems que inclou màquina, reactius i serveis, va partir d'una comprensió directa de les necessitats (needs and pain points) del client (tant usuari com a canal) mitjançant metodologies de recerca empàtiques del client com són l'etnografia i la cocreació, amb la finalitat d'identificar oportunitats d'innovació i fomentar un canvi de visió del producte al client. New Concepts. Ideació i definició d'oportunitats d'innovació. D'acord amb les tendències del sector de l'alimentació, i les capacitats i prioritats estratègiques de Borges, es van identificar oportunitats d'innovació per als diferents països on Borges opera. Es van fer workshops de treball i ideació en diferents idiomes amb els equips de cadascun dels països. Les millors idees es van traslladar a concepts boards per al seu desenvolupament posterior. Un dels conceptes sorgits d'aquest procés va ser la beguda de nous. Neostart. Cocreació en neonatologia. Programa de cocreació entre professionals sanitaris, familiars i experts en diferents àmbits del prototipat, per desenvolupar propostes disruptives. Packaging Innovation Hub. Definició de l'estratègia i el pla de viabilitat. Engeguen el Packaging Innovation Hub per canalitzar i impulsar projectes estratègics amb el sector. És l'eina del Clúster que ajuda a fomentar la innovació i la competitivitat de les empreses cocreant solucions d'interès en estreta col·laboració amb tots els actors i les cadenes sectorials on el Packaging juga un rol rellevant. New Concepts. Definició d'oportunitats d'innovació. Reventós Codorniu vol llançar nous conceptes al món del cava i del vi, per això es va realitzar un workshop d'ideació de nous productes, serveis i iniciatives de marca. Es van explorar diferents territoris, idees i conceptes basats en les tendències i insights de consumidor, amb la finalitat de nodrir de projectes potencials el pipepline d'innovació de Raventós Codorniu. LAB1876. Intraemprenedoria a Damm. Programa per a diagnòstic del nivell de maduresa de la innovació, i disseny i creació del programa anual d'intraprenedoria dirigit al conjunt de treballadors de la companyia. Innospace. Work experience a través del Design Thinking. Innospace és un procés d'innovació que impulsa la transformació dels espais sobre la base de la detecció de necessitats reals dels usuaris. A través d'aquest procés es potencia la cultura d'innovació, es detecten insights reals i es transforma l'espai d'acord amb les necessitats, cultura corporativa i dinàmiques de l'entitat. Innovation Audit. Diagnòstic de les oportunitats d'innovació. L'hospital vol potenciar la innovació. Per això es va fer un diagnòstic dels processos d'innovació interna i oberta. Es van desenvolupar entrevistes a directius i professionals del Clínic; i en paral·lel de fer un scouting d'altres hospitals de referència. Amb tot això, es van identificar àrees d'oportunitats per desplegar l'impacte de la innovació sorgida de l'hospital. HP Idea Sprint. Intraemprenedoria a HP (3D i Larg Format Printing). Impulsar la innovació Bottom-Up en una de les línies de negoci a escala global. InnobICS. Innovació oberta a serveis assistencials. Crear i activar el model d'innovació corporativa en organització i servei assistencial. Implementar una solució digital que permeti gestionar les idees i els projectes. Formar un conjunt de professionals com a agents d'innovació de l'organització, en l'àmbit de l'Atenció Primària. Port Innova. Cocreació amb centres de FP. Comunitat d'innovació PORTINNOVA, on empreses de l'àmbit del port i les escoles de Formació Professional de la Barceloneta col·laboren pel desenvolupament de projectes innovadors que resolguin els reptes estratègics d'empreses i institucions implicades. Som-InnPort. Coinnovació. Comunitat d'innovació oberta del Port de Tarragona, amb serveis d'escolta, formació i desenvolupament de solucions innovadores a través de la col·laboració entre diferents empreses de l'ecosistema. Dulcolax new concepts. Identificació d'insights i definició d'innovacions. Al costat de l'equip de Dulcolax, a partir de diferents metodologies com ara etnografia, ideació, cocreació, i amb el treball de l'equip internacional, es van identificar conceptes i propostes de valor de la marca per als mercats europeus. El projecte va concloure en la cocreació de cinc prototips. HealthU. Resolució de reptes digitals i nous models de negoci. Llançament del programa, en què es van identificar reptes digitals i es va fer un scouting d'startups de l'ecosistema. Després es va fer una primera selecció de finalistes. Finalment, en el marc d'un Hackathon, es va seleccionar un partner finalista. Van participar diferents perfils multidisciplinaris (màrqueting, legal, metge, emprenedor, biòleg, digital...) els que van treballar en 5 equips per proposar noves solucions. TMB Innova. Oficina tècnica d'innovació. Disseny del pla d'innovació, activació d'un procés d'innovació Bottom-Up, i establiment de mecàniques internes per a la gestió de la innovació corporativa. A més, es treballa per impulsar les capacitats del conjunt de treballadors en tot el que relaciona amb la innovació, a través d'una formació en metodologies àgils. Vida Caixa. Formació en innovació. La unitat d'Innovació de Vida Caixa ha seleccionat un grup d'agents d'innovació que voleu potenciar per impulsar la innovació a l'organització. Escriu-nos! Per què els nostres clients segueixen treballant amb nosaltres: 01 Gestió de la innovació Coneixem els secrets que us portaran a l'èxit amb els teus esforços d'innovació. 02 Visió sistèmica Entenem la innovació com un canvi complex i transversal que sabem simplificar i activar. 03 Transformació cultural Som experts en la gestió del canvi cultural necessari per a l'èxit de la innovació. Baixa! Nuestros Proyectos

 • El nostre equip | SDLI

  El nostre equip Som Mindshakers . Un equip multidisciplinari de persones motivades amb experiència en impulsar la cultura de la innovació, a través de la col·laboració radical, i del que calgui! Tenim un compromís amb la igualtat d‟oportunitats entre gèneres. A Sdli som iguals. Escriu-nos! Equipo SDLI Únete a nosotro Hola, què tal? Igual de motivat que nosaltres amb acabar amb els patrons que limiten la innovació a la teva empresa? Contacta amb nosaltres i elaborem un pla. Carrer Pujades 126, Primer Pis, 08019 Barcelona Estic aquí perquè... Vull trencar els patrons de la meva organització Vull unir-me a l'equip de Mindshakers de SDLI Vull conèixer-vos una mica més He llegit i accepto els termes i condicions Contacta!

 • Experts en Salut | Sdli | Barcelona

  Innovació en Salut Més de 10 anys impulsant la innovació en salut amb una visió sistèmica Partners de: El 2018, només el 7% de les companyies de salut i farmacèutiques es consideraven digitals.En el futur ho hauran de ser totes. Treballem amb tots els agents clau del sector, centres assistencials, departaments de salut, laboratoris farmacèutics i asseguradores. El futur passa per una aposta per estar cada cop més centrats en la cura integral dels pacients, des de la prevenció al diagnòstic i el seguiment d'aquests. Una visió que integra tota lexperiència, dissenyant solucions innovadores per a les persones, enteses més enllà de la visió de pacients amb una patologia. ​ ​ Descarga el informe

 • Agència d'Innovació | SDLI | Barcelona

  Lidera la innovació d'alt impacte Som una agència d'innovació. Transformem organitzacions a través de la innovació i el canvi estratègic. Baixa! Escriu-nos! Què necessites? Com a agència d'innovació no podem vendre solucions tancades. Sabem que cada organització és única i és per això que el nostre mètode s'adapta a les necessitats específiques. Estratègia corporativa i d'innovació Baixa! Feu que la innovació formi part de l'ADN de la vostra organització i lidera el canvi estratègic. Digitalització de la innovació Baixa! Afronta els reptes de la digitalització i digitalitza el procés d'innovació. Recerca de tendències i usuari Baixa! Situa el client al centre de la presa de decisions estratègica de la teva organització. Innovació social i sostenible Baixa! Creeu iniciatives d'innovació amb visió i impacte més enllà del negoci. Impulsa la Innovació Oberta Baixa! Identifica els agents interns i externs per impulsar els resultats d'innovació. Crea una marca innovadora Baixa! Creeu una marca amb propòsit, proposta de valor i posicionament innovador. Bajar ¿Qué hacemos? Coneixeu tots els nostres casos d'innovació en Salut! Som una agència d'innovació oberta especialitzada al sector salut. ¡Baja! Descobreix-los! Cocrearem la teva solució junts! Parlem! Confien en SDLI Cadascun dels nostres projectes és diferent i s'adapta a les necessitats específiques dels nostres clients. Coneix els nostres casos d'èxit ¡Baja! Més clients Descobreix el nostre Blog! Tot el coneixement que necessites per convertir-te en Innovation Mindshaker . Vull subscriure'm! Anar al Blog SDLI 11.11.21 Ignasi Clos Els 5 mètodes per monetitzar els vostres projectes d'innovació 14.04.21 Joan Ras Afterdigital Consultants: eines digitals a projectes de consultoria d'innovació Escriu-nos! "SDLI permet als intraprenedors aprendre des de la pràctica. Viure en temps real els obstacles i els èxits del procés d'innovació. Algun equip ha aconseguit fins i tot generar negoci durant la formació!" Jordi Torrent, Open Innovation Manager de Damm

 • Investigación de Tendencias | SDLI

  Com treballem? Investigació de Tendències Investigació de tendències Entén el teu client, consumidor i shopper i l'entorn sociocultural on s'inscriu per identificar insights de valor pel teu negoci o marca. Aprèn a validar i implicar l'usuari en els teus projectes per desenvolupar la cultura d'user centricity a la teva organització. 01. Design Sprints Empatitzem, ideem, prototipem i validem de manera àgil per reduir el risc dels teus projectes d'innovació. 03. Cocreació Impliquem al teu usuari en els processos creatius per generar solucions de valor per a aquest. 05. User experience Analitzem l'experiència dels teus usuaris i identifiquem tant oportunitats de millora contínua com oportunitats de disrupció. 07. Anàlisi de tendències Analitzem les megatendències, macrotendències i microtendències que impacten el teu negoci. 02. Cicles d'innovació àgil Adaptem les metodologies de Design Thinking, Future Thinking, Lean Startup i Agile Scrum per assegurar que els teus equips assoleixin el resultat desitjat. 04. Customer- Driven Aprofundim en la validació d'hipòtesis amb el teu client potencial, a cada fase del projecte, per assegurar-ne l'èxit. 06. User centricity Analitzem les pràctiques dels teus equips quant a la relació amb el client i el teu nivell de maduresa per identificar oportunitats de millora. 08. Market research Realitzem investigació qualitativa del client a través de focus grups, etnografies i entrevistes en profunditat. Escriu-nos! Clients amb qui treballem en aquesta línia: To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Recomanacions Casos i lectures que et recomanem perquè entenguis com treballem en aquesta línia. Timnnova: innovació en turisme, esport i muntanya Joan Ras 26.05.21 5 fases de la innovació centrada en el client – i les seves barreres als entorns corporatius Ignasi Clos 28.10.21 Baixa!

 • Marca Innovadora | SDLI

  Marca Innovadora Com treballem? Marca Innovadora Revisa el propòsit, la proposta de valor i el posicionament de marca per obtenir el màxim de la teva relació amb el client. Creeu una marca que s'associï amb la innovació. 01. Disseny del propòsit de marca de la teva organització Definim un propòsit clar i rellevant pels teus clients, més enllà del negoci. 03. Posicionament de marca i de producte Identifiquem quin és el forat existent al mercat per poder diferenciar-te de la competència. 05. Branding d'iniciatives d'innovació Desenvolupem l'estratègia de marca i la identitat de les iniciatives d'innovació. 07. Emploir branding Definim una proposta de valor rellevant per als teus empleats i activem accions per fomentar l'enamorament intern de la teva organització. 02. Disseny duna proposta de valor Definim quin és el valor que cal destacar per ser rellevant per als consumidors. 04. Estratègies d'omnicanalitat Definim estratègies de comunicació integrals per impulsar l'omnicanalitat. 06. Preparem esdeveniments d'innovació Dinamitzem esdeveniments comptant amb experts i professionals de la teva organització o sector per inspirar la teva comunitat. 08. Plans de comunicació Definim i activem les accions per comunicar internament i externament les iniciatives d'innovació. Escriu-nos! Clients amb qui treballem en aquesta línia: To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Recomanacions Casos i lectures que et recomanem perquè entenguis com treballem en aquesta línia. Employer branding: Com enamorar els nostres treballadors? Berta Esteve 12.09.18 Claus per posicionar amb èxit el teu producte digital Ignasi Clos 25.02.21 Baixa!

 • Innovació Oberta | SDLI

  Innovació Oberta Com treballem? Innovació Oberta Identifica els agents tant interns com externs amb els quals pots col·laborar per ajudar-te a impulsar els resultats d'innovació. Prioritza i desenvolupa una proposta de valor. Obre't a la innovació col·laborativa. 01. Programes de cocreació Impulsem la col·laboració amb els teus stakeholders per dissenyar conjuntament noves solucions que els aportin valor afegit. 03. Ecosistemes dinnovació Impulsem la col·laboració amb altres organitzacions per generar sinergies i desenvolupar conjuntament projectes de gran impacte. 05. Corporate venturing Impulsem la col·laboració amb les startups que estan revolucionant el teu sector. 02. Programes d'intraemprenedoria Fomentem i impulsem la participació del talent intern de la teva organització generant un alt impacte en el negoci. 04. Plataformes Open Innovation Obrim la teva R+D al món per trobar solucions que agilitin el desenvolupament dels teus productes, estalviant temps i diners. Escriu-nos! Clients amb qui treballem en aquesta línia: To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key. Recomanacions Casos i lectures que et recomanem perquè entenguis com treballem en aquesta línia. La importància dels escenaris de futur en els processos d'innovació Viviana Forero 05.03.21 Innovació oberta a infermeria: el cas de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SDLI 15.03.18 Baixa!

bottom of page