top of page

Investigació de tendències

Entén el teu client, consumidor i shopper i l'entorn sociocultural on s'inscriu per identificar insights de valor pel teu negoci o marca. Aprèn a validar i implicar l'usuari en els teus projectes per desenvolupar la cultura d'user centricity a la teva organització.

01.

Design Sprints

Empatitzem, ideem, prototipem i validem de manera àgil per reduir el risc dels teus projectes d'innovació.

03.

Cocreació

Impliquem al teu usuari en els processos creatius per generar solucions de valor per a aquest.

05.

User experience

Analitzem l'experiència dels teus usuaris i identifiquem tant oportunitats de millora contínua com oportunitats de disrupció.

07.

Anàlisi de tendències

Analitzem les megatendències, macrotendències i microtendències que impacten el teu negoci.

02.

Cicles d'innovació àgil

Adaptem les metodologies de Design Thinking, Future Thinking, Lean Startup i Agile Scrum per assegurar que els teus equips assoleixin el resultat desitjat.

04.

Customer- Driven

Aprofundim en la validació d'hipòtesis amb el teu client potencial, a cada fase del projecte, per assegurar-ne l'èxit.

06.

User centricity

Analitzem les pràctiques dels teus equips quant a la relació amb el client i el teu nivell de maduresa per identificar oportunitats de millora.

08.

Market research

Realitzem investigació qualitativa del client a través de focus grups, etnografies i entrevistes en profunditat.

Clients amb qui treballem en aquesta línia:

Recomanacions

Casos i lectures que et recomanem perquè entenguis com treballem en aquesta línia.

bottom of page