top of page

Política de Privadesa

1. Responsable

El Responsable del tractament de les dades recollides per mitjà d'aquest Lloc Web és:

  • INNOVATION HOUSE, SL (d'ara endavant, “SDLI”).

  • C/Bailen, 13 A1, 08010 Barcelona

  • hola@sdli.es

2. Finalitat

Les dades personals de l'usuari d'aquest Lloc Web podran ser tractades per a les finalitats següents segons correspongui:

  • Atendre les sol·licituds dinformació i/o consultes efectuades per lUsuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins haver donat resposta a la sol·licitud d'informació i/o consulta i, després d'això, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de lusuari.

  • Mantenir informat l'usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de SDLI. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l'Usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció de les comunicacions esmentades i, després, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de lusuari. Si vostè consenteix el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, si us plau, marqueu la casella habilitada a aquest efecte. Hi ha a disposició de l'Usuari els sistemes d'exclusió publicitària relacionats al lloc web  aepd.es

  • Gestió dels currículums rebuts a través de la secció “Uneix-te a nosaltres” habilitat al Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant dos anys a partir del moment de la recepció. La base jurídica del tractament és el consentiment de lusuari.

  • Possibilitar la participació i la publicació de comentaris al Blog. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l'Usuari retiri el seu consentiment donat per a la publicació i, després, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de lusuari.

3. Destinataris

Les dades es poden comunicar als destinataris tercers següents: Administracions públiques per al compliment d'obligacions legals. També es podran comunicar a les categories d'encarregats següents: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Aquests encarregats poden estar ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu amb què hem adoptat garanties adequades per a la seguretat en la transferència internacional de dades personals. 

4. Drets

L'Usuari pot exercir davant de SDLI els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l'Usuari la legitimació del qual es base en el consentiment donat per l'Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ retirada.

 

Per a l'exercici d'aquests drets l'usuari pot enviar la sol·licitud C/Bailen, 13  A1, 08010 - Barcelona, oa l'adreça de correu electrònic hola@sdli.es .  

 

En tot cas, l'Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho considera oportú.

bottom of page