top of page

Innovació social i sostenible

Incorpora una visió d'impacte a través de la unió entre innovació i sostenibilitat. Ajuntem totes les peces perquè les vostres iniciatives d'innovació incorporin un impacte més enllà del negoci.

01.

Diagnòstic de
sostenibilitat

Realitzem auditories a l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa per generar les teves Memòries de Sostenibilitat.

03.

Innovació circular

Analitzem les tendències actuals en relació amb la circularitat i creem models i plans d'acció enfocats a aquest àmbit.

05.

Innovació social i del tercer sector

Ajudem les entitats socials a potenciar les seves capacitats d'innovació a través de la definició i l'activació del seu model d'innovació integral.

02.

Innovació basada a tenir en compte els ODS

Anem més enllà del concepte creatiu amb el desenvolupament de prototips o MVP funcionals per testar-los amb usuari.

04.

Innovació pública

Ajudem les entitats públiques a ordenar, definir i gestionar el seu model d'innovació per activar-lo posteriorment als seus eixos estratègics clau.

06.

Innovació centrada en la quàdruple hèlix

Apropem el teixit productiu, les administracions públiques, els centres de recerca i la societat per afrontar junts els reptes d'innovació de futur.

Clients amb qui treballem en aquesta línia:

Recomanacions

Casos i lectures que et recomanem perquè entenguis com treballem en aquesta línia.

bottom of page