top of page

Marca Innovadora

Revisa el propòsit, la proposta de valor i el posicionament de marca per obtenir el màxim de la teva relació amb el client. Creeu una marca que s'associï amb la innovació.

01.

Disseny del propòsit de marca de la teva organització

Definim un propòsit clar i rellevant pels teus clients, més enllà del negoci.

03.

Posicionament de marca i de producte

Identifiquem quin és el forat existent al mercat per poder diferenciar-te de la competència.

05.

Branding d'iniciatives d'innovació

Desenvolupem l'estratègia de marca i la identitat de les iniciatives d'innovació.

07.

Emploir branding

Definim una proposta de valor rellevant per als teus empleats i activem accions per fomentar l'enamorament intern de la teva organització.

02.

Disseny duna proposta de valor

Definim quin és el valor que cal destacar per ser rellevant per als consumidors.

04.

Estratègies d'omnicanalitat

Definim estratègies de comunicació integrals per impulsar l'omnicanalitat.

06.

Preparem esdeveniments d'innovació

Dinamitzem esdeveniments comptant amb experts i professionals de la teva organització o sector per inspirar la teva comunitat.

08.

Plans de comunicació

Definim i activem les accions per comunicar internament i externament les iniciatives d'innovació.

Clients amb qui treballem en aquesta línia:

Recomanacions

Casos i lectures que et recomanem perquè entenguis com treballem en aquesta línia.

bottom of page