top of page

Innovació amb IA

Ajudem les organitzacions a introduir la IA en el procés d'innovació

El 2023, només un 7% de les companyies espanyoles declara utilitzar IA. 

Actualment, la Intel·ligència Artificial (IA) s'ha convertit en un tema central en diversos àmbits, des de la indústria fins a l'educació. El seu impacte disruptiu es manifesta en l'automatització de tasques, l'anàlisi de dades i la presa de decisions. Aquest avenç tecnològic ha generat tant desafiaments com oportunitats, cosa que ha suscitat un gran interès a comprendre'n l'abast i el potencial.

 

En el context empresarial,la IA està transformant la manera com les organitzacions operen, brindant la capacitat d'identificar tendències, analitzar grans volums de dades i desenvolupar solucions innovadores. Això ha portat a un enfocament estratègic en la identificació doportunitats dinnovació a través de lanàlisi de lentorn amb IA.

 

Experiència amb la  IA

Projectes en què hem col·laborat

Poryecto de intraemprendimiento en HP
Logo HP

HP Idea Sprint.  Intraemprenedoria
a HP (3D i Larg Format Printing).

Impulsar la innovació Bottom-Up en una de les línies de negoci a escala global.

Poryecto de intraempredimiento de Damm
Logo Damm

LAB1876.
Intraemprenedoria a Damm.

Programa per a diagnòstic del nivell de maduresa de la innovació, i disseny i creació del programa anual d'intraprenedoria dirigit al conjunt de treballadors de la companyia.

Alsina.jpg
Alsina_blanco.png

Innovation Audit.  Diagnòstic
de les oportunitats d'innovació.

L'hospital vol potenciar la innovació. Per això es va fer un diagnòstic dels processos d'innovació interna i oberta. Es van desenvolupar entrevistes a directius i professionals del Clínic; i en paral·lel de fer un scouting d'altres hospitals de referència. Amb tot això, es van identificar àrees d'oportunitats per desplegar l'impacte de la innovació sorgida de l'hospital.

poryecto de oficina técnica de innovación con TMB
Logo TMB

TMB Innova. 
Oficina tècnica d'innovació.

Disseny del pla d'innovació, activació d'un procés d'innovació Bottom-Up, i establiment de mecàniques internes per a la gestió de la innovació corporativa.

A més, es treballa per impulsar les capacitats del conjunt de treballadors en tot el que relaciona amb la innovació, a través d'una formació en metodologies àgils.

Estratègia corporativa i d'innovació

Feu que la innovació formi part de l'ADN de la vostra organització. Defineix un propòsit i aprèn a evolucionar els teus esforços d'innovació sobre la base dels resultats aconseguits.

01.

Diagnòstic de maduresa

Analitzem l'estat de la innovació tant en l'àmbit de gestió com de cultura d'innovació de la teva organització.

El bootcamp de innovación es un programa exprés 100% práctico, donde tus equipos de innovación resolverán retos de negocio reales.

Guiaremos a tus equipos para que experimenten de primera mano y se capaciten en el proceso de Design Thinking.

 

Una experiencia única orientada a introducirlos  en un proceso de innovación que garantiza no solo aprendizaje, sino también inspiración, fomento de la cultura innovadora y resolución de problemas de negocio.

02.

Models estratègics

Definim l'estratègia, els objectius, la gestió del coneixement, els processos i les metodologies específiques per generar un canvi estratègic d'impacte.

El curso de agentes de innovación es un programa formativo 100% práctico, donde tus equipos de innovación se formarán en Design Thinking y Lean Startup, metodologías ágiles y centradas en el usuario. 

 

Durante 8 sesiones de 4 horas cada una, capacitaremos a tus equipos de innovación para entender las necesidades de usuario detrás de cada reto de negocio, así como a proponer y desarrollar soluciones acordes a estos.

03.

Pla d'acció

Planifiquem i definim les iniciatives corporatives d'innovació a implementar a la teva organització, de forma àgil i enfocat a resultats.

El lab de experimentación es un programa de aceleración de proyectos a través de la validación con usuarios, donde tus equipos se formarán y aplicarán la metodología Lean Startup.

Durante 2 meses, acompañaremos a tu equipo de innovación para definir un plan de experimentación, el MVP necesario y su testeo en entornos reales para la validación de la deseabilidad, factibilidad y viabilidad del proyecto.

04.

Activació d'iniciatives

Dissenyem i implementem iniciatives corporatives d'innovació per resoldre les necessitats específiques.

El programa de intraemprendimiento es un servicio integral para guiar y formar a tus equipos, de inicio a fin, en todo el proceso de innovación. Incluye capacitación en distintas metodologías ágiles: Future thinking, Design Thinking, Lean Startup, Scrum, Canvan.

Nos aseguramos de que tus equipos se formen de una manera práctica, siguiendo el camino completo de innovación, desde la definición de retos, hasta la implementación y gestión de proyectos innovadores.

Clients amb qui treballem en aquesta línia:

T'ajudem a aplicar la IA als teus projectes? 

Podem agilitzar el procés d'innovació.

Escriu-nos i junts trobarem com la IA et pot ajudar a innovar millor.

¡Gracias por tu mensaje!

pin.png
bottom of page